Tổng hợp các cách tra cứu thông tin doanh nghiệp

Tổng hợp các cách tra cứu thông tin doanh nghiệp nhanh nhất, trong các giao dịch với khách hàng mới việc tra cứu thông tin về doanh nghiệp đó là rất quan trọng trước khi quyết định tiến tới hợp tác lâu dài.

Trong bài này Lamdethi.com sẽ hướng dẫn bạn một số cách tra cứu thông tin doanh nghiệp nhanh để bạn có thể hiểu được phần nào thông tin của doanh nghiệp đó đảm bảo an toàn trong các giao dịch sau này.

Các cách tra cứu thông tin doanh nghiệp

1. Các trang tra cứu thông tin doanh nghiệp của cơ quan quản lý Nhà nước

1.1. Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua Website của Tổng cục thuế – Bộ Tài chính

Để tra cứu thông tin các bạn truy cập vào website của tổng cục thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/tcnnt

tong-hop-cac-cach-tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-1

Nhập vào mã số thuế của doanh nghiệp đó để tra cứu thông tin, bạn sẽ có được thông tin chính thống của doanh nghiệp đó trong kết quả trả về từ hệ thống Tổng Cục Thuế.

1.2. Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua Website hiệu đính đăng ký kinh doanh

Để tra cứu các bạn truy cập vào địa chỉ website: http://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/

tong-hop-cac-cach-tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-2

Ở trang này, bạn có thông tin chính thống từ Bộ kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên, có thể MST của doanh nghiệp bạn tìm hiểu chưa cập nhật nên không tìm thấy.

1.3. Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua Bố cáo điện tử – Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Truy cập vào địa chỉ https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=1b để tra cứu

tong-hop-cac-cach-tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-3

 

Tương tự như 2 cách trên bạn cần nhập MST của doanh nghiệp đó để tra cứu thông tin. Nếu không có kết quả có thể doanh nghiệp cần tra cứu đó chưa cập nhật nên không tìm thấy.

1.4. Tra cứu thông tin qua Website Thu nhập cá nhân Online

Truy cập vào địa chỉ http://tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx để tra cứu

tong-hop-cac-cach-tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-4

Trang này sẽ trả về kết quả thông tinh chính thống từ Tổng cục thuế, hơi bất tiện một chút là bạn phải nhập mã Capcha và kết quả trả về đôi khi bị lỗi font chữ nên khó đọc.

1.5. Tra cứu thông tin qua Cổng thông tin điện tử – Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội

Truy cập địa chỉ tra cứu tại http://tthc.hapi.gov.vn/?TabName=myhelp&TabID=110&LangID=vi-VN/

tong-hop-cac-cach-tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-5

Kết quả tra cứu doanh nghiệp được trả về từ Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội vì vậy cách này chỉ sử dụng được khi cần tra cứu thông tin doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

1.6. Website tra cứu thông tin doanh nghiệp toàn quốc, cập nhật thông tin doanh nghiệp mới thành lập

Truy cập vào địa chỉ http://doanhnghiepmoi.vn

tong-hop-cac-cach-tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-6

Trang này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cần tra cứu.

2. Hướng dẫn tra cứu thông tin doanh nghiệp 

Để tra cứu thông tin doanh nghiệp bạn sử dụng MST của doanh nghiệp đó, tên công ty hoặc MST cá nhân của người đại diện doanh nghiệp đó để nhập vào các trường truy vấn và bấm tìm kiếm để thấy được kết quả thông tin doanh nghiệp trả về từ các cơ quan quản lý doanh nghiệp của nhà nước nhé.