Luyện kỹ năng

Bảng phiên âm trong Tiếng Anh: cách viết, đọc, các ký hiệu và nguyên tắc sử dụng

Tải về

Bảng phiên âm trong Tiếng Anh: cách viết, đọc, các ký hiệu và nguyên tắc sử dụng

Bảng phiên âm trong tiếng anh với phiên âm đầy đủ giúp bạn học nhanh và chính xác hơn. Khi tra từ điển nếu để ý bạn sẽ thấy cách thức phát âm trong mỗi từ nhờ vào phiên âm.