Biểu mẫu

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (X01)

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước) Họ và tên (chữ in.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Tải về

CÔNG TY TNHH DV&PT ĐTVT ……tên..cty……     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ………/……   BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG Căn cứ Hợp đồng.

Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Tải về

Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu sử dụng cuối năm nhằm thông báo về sự thay đổi trong lý lịch của Đảng viên. Mời các bạn tham.

Tìm thêm:

Bản kiểm điểm của đảng viên dự bị chuyển chính thức

Tải về

Mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị chuyển chính thức. Trong bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị này, Đảng viên phải nêu rõ thông tin về bản thân, ngày kết nạp.

Tìm thêm:

Bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm trong quân đội

Tải về

Mời các đồng chí cùng tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm trong quân đội.  Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2017 trong quân đội gồm các phần tự nhận xét ưu, khuyết điểm của bản thân.

Tìm thêm:

Mẫu quyết định công nhận đảng viên chính thức

Tải về

Mời bạn đọc tham khảo mẫu quyết định công nhận đảng viên chính thức, là biểu mẫu đưa ra quyết định chính thức đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Mời các bạn tham khảo bản text.

Tìm thêm:

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

Tải về

Biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm đưa ra thời gian, địa điểm và nội dung họp tổ đảng, đánh giá từng đảng viên trong tổ đảng… Mời các bạn tham khảo. Nội dung cơ bản của biên.

Tìm thêm:

Quy trình kết nạp Đảng viên Hướng dẫn thủ tục, quy trình kết nạp Đảng viên mới

Tải về

Mời bạn đọc cùng tham khảo quy trình kết nạp đảng viên, hướng dẫn thủ tục và quy trình kết nạp đảng viên mới. QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CHUYỂN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC I. Giới thiệu quần.

Tìm thêm:

Mẫu phiếu lấy ý kiến kỷ luật Đảng viên

Tải về

Mẫu phiếu lấy ý kiến kỷ luật Đảng viên là mẫu phiếu được lập ra để lấy ý kiến về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng viên. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin các hình thức kỷ luật.

Tìm thêm:

Mẫu kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

Tải về

Mẫu kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông.

Tìm thêm:
1 2 3 5