Luyện thi đại học

Đề thi đại học môn văn 2014 có kèm đáp án – Khối D

Tải về

Đề thi đại học môn văn 2014 có kèm đáp án – Khối D

Download mẫu đề thi Đại Học môn văn 2014 khối D có kèm đáp án, đề thi gồm 3 câu hỏi lớn với tổng thời gian làm bài 180 phút. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết và tải về.

Đề thi đại học môn văn 2014 có kèm đáp án – Khối C

Tải về

Đề thi đại học môn văn 2014 có kèm đáp án – Khối C

Download mẫu đề thì Đại Học môn văn 2014 khối C có kèm đáp án. Đề thi gồm tất cả 3 câu với thời gian làm bài là 120 phút. Gợi ý, đáp án đề thi đại học môn văn.