Cách làm bài văn nghị luận xã hội: các bước chi tiết

Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận xã hội, kiến thức được lamdethi.com sưu tầm và đăng tải. Bạn nào có ý kiến khác thì bổ sung để mình hoàn thiện bài nhé.

cach-lam-bai-van-nghi-luan-xa-hoi-cac-buoc-chi-tiet

Sau đây là tóm tắt các bước làm bài văn nghị luận về một hiện tượng xã hội và nghị luận về một tư tưởng đạo lý nào đó.

1. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI

B1: Cắt nghĩa từ khóa, nêu hiện tượng đó trong cuộc sống

+ Hiện tượng ấy có phổ biến hay không?

B2: Phân tích hiện tượng đó trong đời sống thực tế ( diễn ra như thế nào? )

B3: Chỉ ra nguyên nhân và hệ quả của hiện tượng

B4: Lấy ví dụ để chứng minh hiện tượng ấy có lợi hay có hại

B5: Liên hệ với bản thân

B6: Rút ra bài học cho mình và mọi người ( liên hệ thực tế đến giới trẻ )

B7: Phê phán ( đối với hiện tượng xấu ) ca ngợi ( đối với hiện tượng tốt ) đưa ra lời khuyên hợp lý

2. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ

B1: Cắt nghĩa từ khóa, giải nghĩa từ then chốt

B2: Khẳng định câu nói đó là đúng hay sai? Tại sao đúng? tại sao sai?

B3: Phân tích để làm rõ nhận định của mình, dùng các luận chứng để lật lại vấn đề

B4: Lấy ví dụ, phân tích ví dụ để chứng minh ý nghĩa của câu nói đó đối với cuộc sống

B5: Liên hệ với bản thân, với thực tế ( Chủ yếu là tầng lớp học sinh, thanh niên )

B6: Rút ra bài học cho cả bản thân và mọi người ( Chủ yếu là giới trẻ )

B7: Phê phán những người đi ngược lại chân lý, tư tưởng đó đồng thời ngợi ca những tấm gương đang có lý tưởng sống đúng